Harmonica Study 24

180,000 

Suzuki Tremolo Study 24 lỗ tone C
Đây là dòng kèn dành cho người mới tập chơi, với các ô trắng đánh dấu vị trí note trên thân kèn.

Thêm vào giỏ
Add To Compare